آزمایشگاه‌های کرد کوی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) کرد کوی خیابان میرزا کوچک خان
پاتوبیولوژی دهقان کرد کوی خیابان ولیعصر- کوی صاحب الزمان
پاتوبیولوژی نور کرد کوی خیابان ولیعصر (عج)- جنب خیابان ملت
درمانگاه هلال‌اهمر کرد کوی خیابان گرگان- جنب مسجد جامع
درمانگاه یادگار امام کرد کوی کردکوی - فلکه شهرداری - روبروی پمپ بنزین
مرکز بهداشت شهرستان کردکوی کرد کوی خ امام رضا شرقی-جنب ایران خودرو
مرکزی شهرستان کردکوی کرد کوی کردکوی