آزمایشگاه‌های خوی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه پاتوبیولوژی دانش خوی خوی-خیابان امام - کوچه جلالی ساختمان پزشکان
بیمارستان امام خمینی(ره)چایپاره(قره ضیاالدین) خوی خوی-بخش قره ضیائ الدین-بیمارستان امام خمینی چایپاره
بیمارستان شهیدمدنی خوی خوی -میدان ولیعصر(عج)
بیمارستان قمربنی هاشم خوی خوی-میدان بسیجخیابان شهیدمنتظری-بیمارستان قمربنی هاشم
دکتربنکداری خوی خیابان امام نبش خیابان سلامت بخش ساختمان پزشکان
زریاب خوی خیابان امام جنب بانک ملی
تشخیص طبی پاستور خوی خوی-خیابان امام خمینی-اول کوچه شهربانی-ساختمان پزشکان
تشخیص طبی مهر خوی خوی-خیابان امام-روبروی پاساژشهرداری-اول کوچه نوراله خان
تشخیص طبی ولیعصر خوی خوی-خ امام-کوچه باقرخان -پلاک 2
مرکز بهداشتی درمانی دیزج دیز خوی خوی
مرکز بهداشتی درمانی زرآباد خوی خوی
مرکز بهداشتی درمانی زری خوی خوی
مرکز بهداشتی درمانی ستادی خوی خوی
مرکز بهداشتی درمانی قطور خوی خوی
ستادی مرکز بهداشت خوی خوی خ شریعتی
مرکز بهداشتی درمانی زرآباد خوی روستای زرآباد
مرکز بهداشتی درمانی قره ضیاءالدین خوی خ ؟
مرکز بهداشتی درمانی قطور خوی روستای قطور