آزمایشگاه‌های خرم آباد


نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان 525 ارتش خرم آباد کیلومتر 10 جاده خرم آباد پادگان بدرآباد
بیمارستان ایران خرم آباد میدان امام خمینی
بیمارستان شفا خرم آباد خرم آباد - کوی ارتش- خیابان پیروزی
بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد خرم آباد میدان آزادی
پاتوبیولوژی مرکزی خرم آباد خیابان شهدای غرب ـ پلاک 403
تشخیص طبی رازی خرم آباد خرم آباد کوی ارتش
مرجع مرکز بهداشت استان خرم آباد خرم آباد خیابان انقلاب خیابان منصوری آزمایشگاه تخصصی مرکز بهداشت استان
پاتوبیولوژی انقلاب خرم آباد خیابان انقلاب ـ مقابل بیمارستان شهدای عشایر
پاتوبیولوژی سینا خرم آباد میدان امام حسین(ع )
پاستور خرم آباد خیابان علوی نرسیده به میدان شقایق جنب مدرسه شهید خیراله حقیر پلاک148
دکترشیرخانی خرم آباد بین چهارراه بانک ومیدان جنب بانک مرکزی
فاطمه زهرا (س) خرم آباد خیابان انقلاب ـ ابتدای خیابان ناصر خسرو
رباط خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی رباط
بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد خرم آباد خرم آباد گلدشت شرقی
بیمارستان توحید خرم آباد خرم آباد قاضی آباد
بیمارستان دکتر شجاع خرم آباد خرم آباد ابتدای خیابان مطهری
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد خرم آباد خیابان انقلاب
بیمارستان شهید مدنی خرم آباد خرم آباد میدان امام حسین خیر آباد
بیمارستان عسلی خرم آباد خرم آبادکوی فلسطین
پاتوبیولوژی امید خرم آباد شهدای شرقی -کوچه جنب بانک رفاه- پلاک5
پاتوبیولوژی نور خرم آباد خرم آباد-خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه فرهنگ ساختمان پزشکان خورشید
پارس خرم آباد خرم آباد میدان شهدا ابتدای خیابان شهدای شرقی
دانش خرم آباد خرم آباد خیابان شهدای شرقی طبقه فوقانی پاساژپلاسکو
درمانگاه آیت اله کمالوند خرم آباد خرم آباد میدان شاپورخواست
درمانگاه شهیدامیری خرم آباد خرم آبادمیدان تختی ابتدای خیابان منوچهرآباد
ایمان آباد خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی
چغلو ندی خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی چغلوندی
چم پلک خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی چم پلک
زاغه خرم آباد بخش زاغه مرکز بهداشت
سراب دوره خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی