آزمایشگاه‌های خرمدره

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بهار خرمدره خرمدره ـ خیابان امام خمینی - جنب مخابرات پلاک 35
بیمارستان بو علی سینا خرمدره بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
شهداء خرمدره خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پشت سازمان آب
مرکزی خرمدره خرم دره خیابان امام خمینی بلوار توحید آزمایشگاه مرکزی
مرکز بهداشتی درمانی سوکهریز خرمدره خرم دره - روستای سوکهریز
مرکزبهداشتی درمانی شماره 2 خرم دره خرمدره خرم دره خیابان شهید رجایی مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
رازی خرمدره خ دکتر بهشتی - کوچه پنجم - پاساژ صالحی - طبقه دوم پلاک 2