آزمایشگاه‌های خلخال

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر نیکی‌بخش سرابی - دکتر هدایتی خلخال خیابان شهید عزیزی روبروی داروخانه هلال احمر
مرکز بهداشتی درمانی هشتجین خلخال خلخال هشتجین خ امام (ره )مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی روستائی برندق خلخال شهرستان خلخال هشتجین روستای برندق مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی روستائی کلور خلخال شهرستان خلخال روستای کلور مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان خلخال خلخال شهرستان خلخال خ امام (ره ) خ شهید مظفر عزیزی ، آزمایشگاه
دکتر نیکی بخش خلخال خیابان شهید مظفر روبروی مطب رادمند
بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره) خلخال خلخال - خیابان شهیدمظفر عزیزی
مرکز بهداشتی درمانی لرد خلخال شهرستان خلخال روستای لرد،مرکز بهداشتی درمانی