آزمایشگاه‌های کازرون

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون خیابان طالقانی
دکتر آذری کازرون ابتدای خیابان سلمان فارسی
ازمایشگاه دکتر پیشوا کازرون ابتدای خیابان سلمان فارسی
دکتر توکلی کازرون خیابان امام خمینی – روبروی اداره پست
دکتر محمدی کازرون ابتدای خیابان ابوذر کوچه شاه حمزه سمت چپ درب اول
مرکز بهداشتی درمانی بالا ده کازرون روستای بالا ده
مرکز بهداشتی درمانی ابواسحاق کازرون خیابان ابواسحاق
مرکز بهداشتی درمانی المهدی (عج) کازرون خیابان خرمشهر
مرکز بهداشتی درمانی باقرالعلوم (امام باقر) (ع) کازرون فلکه شهبرانی – خیابان دارالاسلام
مرکز بهداشتی درمانی خشت کازرون روستای خشت
مرکز بهداشتی درمانی قائمیه کازرون قائمیه
مرکز بهداشتی درمانی قدس کازرون خیابان قدس
مرکز بهداشتی درمانی کنار تخته کازرون روستای کنار تخته
مرکز بهداشتی درمانی روستایی نرگس زار کازرون کازرون-روستای نرگس زار
مرکز بهداشتی درمانی روستایی نودان کازرون کازرون-روستای نودان
مرکز کلانی (کازرون) کازرون کازرون
پاستور کازرون کازرون میدان شهدا ابتدای سلمان ساختمان دنا
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دادین کازرون کازرون-روستای دادین
زمایشگاه دکتر شریعت کازرون کازرون قائمیه جنب پلیس راه مجتمع پزشکی پارسا