آزمایشگاه‌های کرج

نام آزمایشگاه شهر آدرس
کلاک-درمانگاه کرج کلاک نو-ایستگاه شهرداری-ساختمان نامجو
ایران زمین کرج کرج، چهار راه طالقانی، بعد از اداره پست، به سمت شهدا، جنب برج ارم، طبقه زیرین داروخانه دکتر عسگری، آزمایشگاه ایران زمین
تشخیص پزشکی کاشف کرج حصارک، میدان دانشگاه تربیت معلم، کوچه باستانی