آزمایشگاه‌های کنگان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی کنگان بیمارستان امام خمینی
خاتم الانبیاء کنگان بلوار امام
دکتر کرمی کنگان بلوار امام خمینی (ره ) جنب پل هوائی ـ ساختمان پزشکان متخصص
پاتولو‍‍‍‍‍‍ی دکتر صفری کنگان کنگان خیابان امام رضا (ع) ساختمتن پزشکان