آزمایشگاه‌های کلاله

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتوبیولوژی قانون کلاله کلاله - خ فراغی- کوچه شهید قندی
بیمارستان حضرت رسول (ص) کلاله کلاله - میدان الغدیر - جنب دادگستری
مرکزبهداشت کلاله کلاله کلاله- خ شهید بهشتی- مرکز بهداشتی درمانی