آزمایشگاه‌های جوین

نام آزمایشگاه شهر آدرس
سپید جوین نقاب-بلوار امام رضا (ع)-میدان امام حسین (ع)-جنب ساختمان پزشکان سینا
بیمارستان قمربنی هاشم (ع) جوین سبزوار-نقاب