آزمایشگاه‌های جیرفت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی جیرفت جیرفت بلوار امام خیابان شفا
بیمارستان کاشانی جیرفت جیرفت - خیابان پرستار
دکتر ایرانمنش جیرفت خیابان شهید رجایی – کوچه شماره 1
مرکزی جیرفت جیرفت خیابان شفا جنب بیمارستان امام خمینی
مرکزی جیرفت میدان امام
پاتوبیولوژی امام رضا (ع ) جیرفت جیرفت - خیابان شهید رجائی ـ مجتمع پزشکان ثامن الائمه
پاتوبیولوژی دکتر وطن خواه جیرفت جیرفت خیابان شهید رجایی کوچه شماره 1
تشخیص طبی عمومی دکتر شریعتی جیرفت جیرفت - خیابان شهید رجائی کوچه 3 سمت راست - مجتمع پزشکان نبی اکرم (ص)
مرکز بهداشتی درمانی اسفندقه جیرفت جیرفت -اسفندقه
مرکز بهداشتی درمانی دولت اباد جیرفت جیرفت -شهرک دولت اباد
مرکز بهداشتی درمانی ساردوئیه جیرفت جیرفت -ساردوئیه
مرکز بهداشتی درمانی محمداباد جیرفت جیرفت -محمداباد
مرکز بهداشتی درمانی ده پیش جیرفت جیرفت -ده پیش