آزمایشگاه‌های گلپایگان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
خورشید گلپایگان گلپایگان- خیابان ایت الله گلپایگانی - نرسیده به مسجد فاطمیه-ساختمان فاطمیه
بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان گلپایگان
تشخیص طبی وصال گلپایگان میدان فردوسی اول خیابان 17 تن
دکتر امیر موحدی گلپایگان فلکه 17 شهریور جنب بازارچه نگین
دکتر غفاری گلپایگان میدان 17 شهریور ابتدای خیابان آیت اله گلپایگانی
درمانگاه آیت و الله گلپایگانی گوگد گلپایگان گوگد _ بلوار شفا
درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان گلپایگان گلپایگان - بلوار سلمان فارسی