آزمایشگاه‌های قصر شیرین

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) قصر شیرین کرمانشاه قصرشیرین-بیمارستانحضرت ابوالفضل (ع)
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره1 قصر شیرین قصر شیرین بلوار راه کربلا شبکه بهداشت ودرمان