آزمایشگاه‌های قائم شهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر بیات قائم شهر قائم شهر
دکتر طیبی قائم شهر قائم شهر - خیابان بابل - جنب ساختمان پزشکان بوعلی -آزمایشگاه دکتر طیبی
دکتر نیرین قائم شهر قائم شهر - خیابان تهران -آزمایشگاه دکتر نیرین
دکتر هدایت قائم شهر قائم شهر - یابان یوسف رضا -روبروی سازمان تامین اجتماعی
طب کار قائم شهر قائم شهر
قائم قائم شهر خیابان تهران
مازندران قائم شهر قائم شهر - خیابان فرهنگ ساختمان
مرکز بهداشت قائم شهر کوچکسرا
مرکز بهداشت ساروکلا قائم شهر قائم شهر - ساروکلا
دانش قائم شهر قائمشهر - خ ساری- کلینیک دکتر اسدالله پور
درمانگاه تامین اجتماعی شهید رجائی قائم شهر قائم شهر - خیابان تهران
دکتر ایلاقی قائم شهر قائم شهر - خیابان بابل - جنب بانک مسکن - ساختمان آمین
دکتر راد قائم شهر قائم شهر - روبروی بانک ملی مرکزی- آزمایشگاه دکتر راد
کیمیا قائم شهر قائم شهر قائم شهر- میدان طالقانی - پاساژ سپهر- طبقه اول- واحد 11 و 12
مرکز بهداشت کفشگرکلا قائم شهر قائم شهر - کفشگرکلا
مرکزی قائمشهر قائم شهر قائم شهر - خیابان ساری - خیابان رازی - روبه روی بانک رفاه - جنب فروشگاه فرهنگیان
مرکز بهداشت قراخیل قائم شهر قائم شهر - قراخیل
مرکز بهداشت قادیکلا قائم شهر قائم شهر - قادیکلا
پاتوبیولوژی سلامت قائم شهر قائمشهر - خ امام ( بابل )- ابتدای کوچه لاریمی- مجتمع پاستور - طبقه همکف
سینا قائم شهر قائم شهر - خیابان بابل
مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر قائم شهر - خیابان یوسف رضا
مرکز بهداشت المشیر قائم شهر قائم شهر
مرکزی کوچکسرا (درجه یک ) قائم شهر قائم شهر - کوچکسرا