آزمایشگاه‌های گرمسار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تبیانیان گرمسار مهدی شهر - خ صاحب-الزمان- درمانگاه یبیانیان
آرادان گرمسار آرادان - خیابان شهید کلانتری
امام گرمسار گرمسار- خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام خمینی
ایوانکی گرمسار شهرستان گزمسار- بخش ایوانکی- مرکز بهداشتی و درمانی ایوانکی- میدان امیرالمومنین ع
تامین اجتماعی گرمسار گرمسار - شهرک شهید قباخلو - درمانگاه تامین اجتماعی
بیمارستان داورآباد گرمسار روستای داورآباد
رازی گرمسار گرمسار- میدان شهدا
ریکان گرمسار ریکان - روستای ریکان
کویر گرمسار گرمسار- میدان شهرداری- مقابل بیمارستان امام
مالاریا گرمسار گرمسار خیابان شیلات-مرکز بهداشتی درمانی شماره 3
تشخیص طبی مرکز بهداشت شماره 3 گرمسار گرمسار- خیابان شیلات
تشخیص طبی کیمیا گرمسار ایوان کی خیابان انقلاب جنب بانک کشاورزی
تشخیص طبی کیمیا گرمسار ایوانکی - خیابان انقلاب- جنب بانک کشاورزی موبایل 09181615898
تشخیص طبی ابن سینا گرمسار خیابان شهید منتظری
ازمایشگاه سل شهرستان گرمسار گرمسار گرمسار شیلات مرکز بهداشتی درمانی شماره سه