آزمایشگاه‌های فشم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
قصران فشم فشم ـ رودبار قصران- بلوار اصلی- ساختمان یاس