آزمایشگاه‌های فسا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر خورشید فسا بلوار مطهری سه راه بیمارستان
بیمارستان دکتر شریعتی فسا خیابان شهید فیاض بخش – بیمارستان دکتر علی شریعتی
حمزه فسا خیابان مهدیه – درمانگاه تخصصی حمزه
درمانگاه شماره1 فسا خیابان امام خمینی
دکتر علی نژاد فسا فسا – خیابان شهید فیاض بخش-سه راه بیمارستان -میدان فاخری پشت استادیوم
دکتر محبی فسا خیابان روزبهان
ارسطو فسا فسا -خیابان حافظ -جنب داروخانه شبانه روزی
مرکز بهداشتی درمانی خورنگان فسا فسا
ارسطو فسا فسا-خیابان حافظ - جنب داروخانه شبانه روزی
بیمارستان دکتر شریعتی فسا فسا -خیابن شهید فیاض بخش
درمانگاه تامین اجتماعی فسا فسا -میدان مصلی
مرکزبهداشتی زاهدشهر فسا فارس -فسا-زاهدشهر -بلوار معلم -مرکزبهداشتی درمانی حسن زاهدانی
مرکزی بهداشت فسا فسا-فاز4