آزمایشگاه‌های فارسان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
سید الشهداء فارسان فارسان - بیمارستان سیداشهداء
تامین اجتماعی فارسان فارسان - بلوار آیت اله خامنه ای - خیابان طبیعت
سینا فارسان میدان امام
مرکز بهداشت فارسان میدان امام
مهرگان فارسان فارسان- میدان امام
مرکز بهداشتی باباحیدر فارسان فارسان - باباحیدر
مرکز بهداشتی پردنجان فارسان فارسان - پردنجان
مرکز بهداشتی جونقان فارسان فارسان - جونقان
مرکز بهداشتی چلیچه فارسان فارسان - چلیچه
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 فارسان فارسان - مرکز بهداشتی ودرمانی شماره 1
مرکز بهداشتی دی چشمه فارسان فارسان - دی چشمه
مرکز بهداشتی فیل آباد فارسان فارسان - فیل آباد
مرکز بهداشتی کران فارسان فارسان - کران
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2 فارسان فارسان - مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2
ثامن الائمه فارسان فارسان خیابان شهید بهشتی