آزمایشگاه‌های دلیجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان خیابان شهید بهشتی
دکتر احدی دلیجان خیابان طالقانی میدان دیالمه- پلاک 8
راونج دلیجان دلیجان، روستای راونج
مرکز بهداشتی و درمانی واران جاسب (روستایی) دلیجان دلیجان، روستای واران جاسب
مرکز بهداشتی و درمانی واران جاسب (روستایی) دلیجان دلیجان، روستای واران جاسب
مرکز بهداشتی و درمانی نراق (شهری و روستایی) دلیجان دلیجان ،شهر نراق ، درمانگاه نراق
مرکز بهداشتی و درمانی شماره دو شهری دلیجان دلیجان ، خ امام ، کوی مسجد رضوی ، درمانگاه شماره 2 شهری
مرکز بهداشتی و درمانی مشهد اردهال(غیاث آباد) (روستایی) دلیجان دلیجان، روستای مشهد اردهال
پاتوبیولوژی پارس دلیجان دلیجان