آزمایشگاه‌های داراب

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام حسن مجتبی داراب بلوار آیت ا... خامنه ای
پاتوبیولوژی داراب داراب بلوار امام خمینی طبقه فوقانی مطب دکتر ابراری
دکتر رحمانی داراب خیابان 22 بهمن جنب بیمارستان
مرکز بهداشتی درمانی جنت شهر داراب جنت شهر بلوار امام خمینی - درمانگاه ولی عصر
مرکز بهداشتی درمانی شماره سه داراب ابتدای خیابان 22 بهمن
مرکز بهداشتی درمانی فورگ داراب داراب - فورگ
امام حسن مجتبی ( ع ) داراب داراب - بلوار ایت اله خامنه ای
مرکز بهداشتی درمانی روستایی اعراب چگینی داراب روستای اعراب چگینی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی رستاق داراب روستای رستاق
مرکز بهداشتی درمانی شهری داراب داراب داراب-ابتدای خیابان 22 بهمن-ساختمان بیمارستان قدیم
مرکز بهداشتی درمانی مادوران (داراب) داراب داراب
دکتر سروری داراب داراب
دکتر ترابی زاده داراب داراب خیابان 22 بهمن کوچه زهره