آزمایشگاه‌های چالوس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پارس چالوس چالوس - خیابان 17 شهریور - بالای قنادی صفاهان
مرکز بهداشت مرزن آباد چالوس چالوس -مرزن آباد-مرکز بهداشت
بیمارستان طالقانی چالوس چالوس - بیمارستان طالقانی
بیمارستان بنت الهدی چالوس چالوس - ابتدای شهرک نواب
درمانگاه امام رضا (ع) چالوس چالوس - میدان مخابرات
دقیق چالوس چالوس - روبروی بیمارستان - جنب بانک سپه مرکزی - کوچه شفا - ساختمان پزشکان شفا
دکتر کشوری چالوس چالوس-روبروی بیمارستان طالقانی- کوچه گل سرخی
ذکریای رازی چالوس چالوس - روبروی بیمارستان طالقانی - آزمایشگاه رازی
فرشاد چالوس چالوس - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه - گلسرخی -آزمایشگاه فرشاد
مرکز بهداشت چالوس چالوس - مرکز بهداشت
بیمارستان قائم چالوس چالوس - کلاردشت
دکتر موسوی چالوس کلاردشت - حسنکیف - جنب کوچه مخابرات
مرکز بهداشت حسن کیف چالوس چالوس- کلاردشت -مرکز بهداشت حسن کیف