آزمایشگاه‌های چابهار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بهار چابهار بلوار امام - جنب داروخانه سینا
مرکز شهری سل چابهار چابهار
مرکز شهری کنارک چابهار کنارک - مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز زر اباد چابهار چابهار
مرکز کهیر چابهار چابهار
ازمایشگاه مرکز بهداشت تلنگ چابهار روستای تلنگ
بیمارستان امام علی (ع) چابهار انتهای بلوار قدس
مرکزی چابهار چابهار خیابان امام خمینی،خ اقبال ،مجتمع پردیس ،شبکه بهداشت
مرکزی چابهار چابهار خیابان امام خمینی،خ اقبال ،مجتمع پردیس ،شبکه بهداشت
مرکز بهداشت باهوکلات چابهار روستای باهوکلات
مرکز بهداشت بریس چابهار روستای بریس
مرکز نوبندیان چابهار چابهار ،نوبندیان ،مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت پیر سهراب چابهار روستای پیرسهراب
مرکز بهداشت درگس چابهار چابهار روستای درگی مرکز بهداشتی درمانی
مرکز پلان چابهار چابهار روستای پلان مرکز بهداشتی درمانی
مرکز نگور چابهار چابهار روستای نگور مرکز بهداشتی درمانی
خصوصی صدف چابهار چابهار نبش خیابان خیام
درمانگاه الزهرا (س) چابهار چابهار بلوار توحید در مانگاه الزهرا(س)