آزمایشگاه‌های بروجن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) بروجن بروجن - بیمارستان ولی عصر
تأمین اجتماعی بروجن بروجن خیابان 15 خرداد جنوبی
سینا بروجن - خیابان طالقانی روبروی دادگستری
کوثر بروجن بروجن - خیابان طالقانی غربی ابتدای کوچه گلستان
مرکز بهداشت بروجن بروجن بروجن
هلال احمر بروجن خیابان طالقانی
مهدبه بروجن بروجن - میدان انقلاب ـ خیابان طالقانی کوچه ارمد
مرکز بهداشت نقنه بروجن بروجن - نقنه
مرکز بهداشتی امام قیس بروجن بروجن - روستای امام قیس
مرکز بهداشتی آورگان بروجن بروجن - آورگان
مرکز بهداشتی بلداجی بروجن بروجن - بلداجی
مرکز بهداشتی دوراهان بروجن بروجن - دوراهان
مرکز بهداشتی سفیددشت بروجن بروجن - سفیددشت
مرکز بهداشتی فرادنبه بروجن بروجن - فرادنبه
مرکز بهداشتی کنارک بروجن بروجن - روستای کنارک
مرکز بهداشتی گلوگرد بروجن بروجن - گلوگرد
مرکز بهداشتی گندمان بروجن بروجن - گندمان
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1 بروجن بروجن خ 15 خرداد
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2 بروجن بروجن - بلوار ملت
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 3 بروجن بروجن بلوار مدرس
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 4 بروجن بروجن بلوار بوعلی
دکتر تقی زاده بروجن بروجن - میدان بیمارستان - اول بلوار امام علی - ساختمان سینا