آزمایشگاه‌های بومهن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بومهن بومهن بومهن ـبلوار امام خمینی- نبش کوچه صد هزاری- پلاک789
دکتر آذرین-پاتوبیولوژی بومهن بومهن- بلوار امام خمینی- روبروی مخابرات- نبش بن بست برادران سیفی
صدرا بومهن بومهن - بلوار امام خمینی- ساختمان پزشکان خسروتاش