آزمایشگاه‌های بهشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام بهشهر بهشهر - بیمارستان امام خمینی (ره)
دکتر احمدی بهشهر بهشهر - خیابان امام خمینی - آزمایشگاه دکتر احمدی
دکتر حسن‌زاده بهشهر بهشهر - خیابان امام خمینی - ساختمان پزشکان لاله -آزمایشگاه دکتر حسن زاده
دکتر رحیمی بهشهر بهشهر - خیابان امام - جنب بانک مرکزی -آزمایشگاه دکتررحیمی
دکتر مظاهری بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد
سینا بهشهر بهشهر - چهار راه فراش محله - خیابان فرهنگ
مرکزی نجات بهشهر بهشهر - راه بند روبروی دانشگاه آزاد
مرکز بهداشتی خلیل شهر بهشهر بهشهر خلیل شهر
مرکز بهداشت زاغمرز بهشهر زاغمرز
مرکز بهداشت رستم کلا بهشهر بهشهر - رستم کلا
مرکز بهداشت حسین آباد بهشهر بهشهر -درمانگاه حسین آباد
درمانگاه تامین اجتماعی بهشهر بهشهر -خیابان هنر
مرکز مبارزه با سل بهشهر بهشهر -خیابان شهید مفتح روبروی مسجد رضویه
بیمارستان خصوصی دکتر امیدی بهشهر بهشهر - بیمارستان دکتر امیدی
بیمارستان شهدا بهشهر بهشهر - بیمارستان شهدا
دکتر امیدی بهشهر بهشهر - خیابان امام خمینی - پاساژ توسلی -آزمایشگاه دکتر امیدی
بیمارستان خصوصی مهر بهشهر بهشهر- خ امام خمینی- بیمارستان مهر