آزمایشگاه‌های بندر انزلی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان دکتر بهشتی بندر انزلی انزلی-جاده آستارا-کلویر
مرکزبهداشتی درمانی شماره 2 بندر انزلی انزلی - جنب مخابرات - مرکز شماره دو بهداشتی -آزمایشگاه
مرکز بهداشتی درمانی کپور چال بندر انزلی بندر انزلی - کپور چال- مرکز بهداشتی درمانی - آزمایشگاه
مرکز تخصصی دریا بندر انزلی بندر انزلی -میدان امام خیابان معلم روبروی جهادکشاورزی
دکتر عباس ابریشمی بندر انزلی خیابان مطهری ـ روبروی بانک مسکن
دکتر جفرودی بندر انزلی خیابان مطهری پلاک 265
پاتوبیولوژی دکتر عسکری بندر انزلی خیابان شهید مطهری-ساختمان تخت جمشید
پاتوبیولوژی دکتر مهین خوجینیان بندر انزلی بندر انزلی- خیابان مطهری-جنب داروخانه دکتر ماشینچی
دکتر امیدواری بندر انزلی خیابان مطهری ـ روبروی اداره برق