آزمایشگاه‌های بندر گز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهداء بندر گز خیابان امام جعفر صادق (ع)
دکتر بلخی بندر گز راهبند- ابتدای خیابان نوکده
تشخیص طبی پرتو بندر گز بندر گز- خ اسدی عرب - ابتدای خ نوکنده- طبقه فوقانی موسسه قوامین
مرکز بهداشت شهرستان بندرگز بندر گز بندرگز- خ امام - خ شهید ندافی- کوچه بهداری- پشت مسجد جامع
مرکز بهداشتی درمانی روستائی گز بندر گز بندرگز - روستای گزغربی-مرکز بهداشتی درمانی گز