آزمایشگاه‌های بم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان 5 دی بم خیابان امام
آزمایش بیمارستان افلاطون بم جاده کرمان
بیمارستان پاستور بم بم - جاده بم-بروات - جنب مجتمع مسکونی 22 بهمن
شفا بم بم میدان فرمانداری ابتدای خیابان امام مجتمع پزشکی امام حسین (ع)
مرکز بهداشتی درمانی رستم آباد بم رستم آباد
مرکز بهداشتی درمانی ریگان بم ریگان
مرکز بهداشتی درمانی فهرج بم فهوج
مرکزی بم بم خیابان امام
مهر بم بم خیابان امام خمینی جنب حسینیه قصر حمید
درمانگاه تامین اجتماعی بم بم - بلوار کارگر - درمانگاه تامین اجتماعی
مرکز بهداشتی درمانی قلعه شهید بم بم -روستای قلعه شهید
مرکزبهداشتی درمانی ده بکری بم بم -بخش ده بکری
مرکز بهداشتی و درمانی رستم آباد بم بم - رستم آباد