آزمایشگاه‌های بابلسر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
درمانگاه غرضی بابلسر بابلسر
دکتر سفیری بابلسر بابلسر - میدان بسیج - ساختمان فدائیان
دکتر فرزامیان بابلسر بابلسر
سینا بابلسر خیابان امام
فریدونکنار بابلسر خیابان شهداء
مازندران بابلسر خیابان شهداء
تشخیص طبی امین بابلسر بابلسر - بهنمیر - میدان قدس
مرکز بهداشت بابلسر- مرکزی بابلسر بابلسر میدان بسیج- شبکه بهداشت و درمان بابلسر
مرکز بهداشت عزیزک بابلسر بابلسر- عزیزک
درمانگاه تامین اجتماعی بابلسر بابلسر-درمانگاه تامین اجتماعی
درمانگاه باب الحوائج بابلسر بابلسر - خیابان امام - طبقه فوقانی پاساژ فدائیان
پاتوبیولوژی و تشخیص طبی بابلسر بابلسر بابلسر - خیابان امام - کوچه شهید اکبری - ساختمان آفتاب
بیمارستان شفا بابلسر بابلسر - بیمارستان شفا
بیمارستان حضرت زینب (س) بابلسر بابلسر- بیمارستان حضرت زینب (س)
مرکز بهداشتی کله بست بابلسر بابلسر - کله بست
آریان بابلسر بابلسر- خیابان امام- جنب پمپ بنزین- گروه پزشکی آریان- طبقه اول
مرکز بهداشت بهنمیر بابلسر بابلسر- بهنمیر- درمانگاه 17 شهریور