آزمایشگاه‌های ازنا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام علی (ع) ازنا ازنا
پاستور ازنا خیابان انقلاب کوچه شهید هاشمی نژاد ساختمان پزشکان پاستور
آشورآباد ازنا روستای آشورآباد
شهرک المهدی ازنا شهرک المهدی
آزمایشاه دربند ازنا مرکز بهداشی درمانی
مرکز بهداشت رازی ازنا خیابان جهاد
مومن آباد ازنا روستای مومن آباد
بیمارستان امام علی (ع ) ازنا ازنا - بیمارستان امام علی