آزمایشگاه‌های اندیمشک

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام علی ( ع) اندیمشک جاده کمر بندی
جااردو اندیمشک روستای جااردو مرکز بهداشتی درمانی روستایی
حسینیه اندیمشک حسینیه – مرکز بهداشتی درمانی حسینیه
درمانگاه تأمین اجتماعی اندیمشک کوی شهداء زیباشهر
درمانگاه دکتر ایران زمین اندیمشک بلوار طالقانی – پ 3516
دکتر مجدی نسب اندیمشک خیابان امام- جنب بانک ولیعصر (عج)
رازی اندیمشک خیابان امام خمینی (ره) نبش اسحاق روشن
کوی لور اندیمشک قلعه لور – مرکز بهداشتی درمانی قلعه لور
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهری اندیمشک خیابان شهید دریکوند مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک اندیمشک خیابان طالقانی – نبش شریعتی – مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
ازمایشگاه دکتر مجدی نسب اندیمشک خیابان امام خمینی
پاتوبیولوژی سلامت اندیمشک خیابان طا لقانی- نرسیده به میدان امام- ساختمان پزشکی مهر
مرکزحسینیه اندیمشک حسینیه مرکزبهداشت
مرکزقلعه لور اندیمشک قلعه لورمرکزبهداشت شماره 5
مرکزقلعه لور اندیمشک قلعه لورمرکزبهداشت شماره 5
مرکزقلعه لور اندیمشک قلعه لورمرکزبهداشت شماره 5
بیمارستان امام علی اندیمشک جاده کمربندی