آزمایشگاه‌های املش

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بهداشتی و درمانی شبخوسلات املش شبخوسلات -بخش رانکو درمانگاه بهداشتی و درمانی شبخوسلات
دکتر سعید حکمت املش بلور امام -جنب آتش نشانی-
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک املش املش امش-خ-امام -درمانگاه شماره 1