آزمایشگاه‌های ابهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتولوژی دکتر محسنی ابهر ابهر- جاده ترانزیت -روبروی بیمارستان امدادی ابهر
پاتوبیولوژی شفا ابهر جنب بیمارستان امدادی
دانش ابهر جاده ترانزیت - تقاطع معلم جنببانک صادرات پلاک 64
کلینیک شفا ابهر خ دکتر بهشتی پلاک 56
مرکزی ابهر خیابان دکتر بهشتی
17 شهریور ابهر ابهر - خیابان 17 شهریور درمانگاه 17 شهریور
سلطانیه ابهر ابهر - سلطانیه_جاده سلطانیه ،قیدار درمانگاه شبانه روزی سلطانیه ،آزمایشگاه سلطانیه
صائین قلعه ابهر شهر صائین قلعه جاده ترانزیت درمانگاه صائین قلعه آزمایشگاه صائین قلعه
عمید آباد ابهر ابهر- درمانگاه روستایی عمید آباد
مرکزی ابهر ابهر ابهر- خیابان دکتر بهشتی - آزمایشگاه مرکزی ابهر
هیدج ابهر ابهر - هیدج - آزمایشگاه هیدج
بیمارستان امید ابهر ابهر ابهر بیمارستان امید
مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر بلوار خرمشهر