آزمایشگاه‌های ابرکوه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان خاتم الانبیا ابرکوه ابتدای کمربندی
رازی ابرکوه ابرکوه- خیابان شهید بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی اسفند آباد ابرکوه اسفند آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهید محمدولی ابرکوه خیابان کمربندی
مرکز بهداشتی درمانی مهرآباد ابرکوه مهر آباد
مرکزی ابرکوه خیابان شهید بهشتی