آزمایشگاه‌های آبادان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
اروند کنار آبادان اروند کنار – درمانگاه والفجر
بیمارستان 17 شهریور آبادان شلیط – جنب پاسگاه
بیمارستان امام خمینی آبادان خ شهید منتظری
بیمارستان شهید بهشتی آبادان انتهای لاین یک احمد آباد
بیمارستان طالقانی آبادان فیهایستگاه 12-بلوارفیه-روبروی دانشگاه ازاد اسلامی
بیمارستان پاستور آبادان لاین 1 احمد آباد – روبروی بازار ماهی فروش های قدیم
درمانگاه دکتر صحتی آبادان خ امیری – کوچه برق بعد از مجتمع پزشکی شفاء
دکتر مساح آبادان خ- امیر کبیر - خ- کاشانی
دی کلینیک 8 شهریور آبادان سیلکین – جنب اداره پست مرکزی
رازی آبادان خ احمد آباد – لاین 1 اصلی – روبروی بانک صادرات
سینا آبادان خ امیر کبیر – خ پرویزی – پشت داروخانه سلامت نو
مرکز بهداشت آبادان لاین 15 احمد آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنر آبادان کفیشه جنب سازمان آب
شهیدصادقیان آبادان لین 15 احمدآباد
دکتر حقیقت نژاد آبادان خ-امیری-کوچه برق
مرکزشهیدباهنر آبادان کفیشه جنب سازمان آب