آزمایشگاه بیمارستان الزهراء

نام آزمایشگاه: بیمارستان الزهراء
مدیر:
  آدرس: تبریز، خیابان ارتش جنوبی
 تلفن تماس:
5539160-4

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.