آزمایشگاه بیمارستان بهبود

نام آزمایشگاه: بیمارستان بهبود
مدیر: دکتر هاله رجایی
  آدرس: تبریز، خ ارتش جنوبی
 تلفن تماس:
5560013

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.