آزمایشگاه بیمارستان شهداء

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهداء
مدیر:
  آدرس: تبریز، جاده ائل گلی
 تلفن تماس:
3329314-7

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.