آزمایشگاه بیمارستان شهریار

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهریار
مدیر: خانم دکتر ناهید قادریان
  آدرس: تبریز، تبریز-بلوار شهریار
 تلفن تماس:
6565061

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.