آزمایشگاه بیمارستان قاضی طباطبائی

نام آزمایشگاه: بیمارستان قاضی طباطبائی
مدیر:
  آدرس: تبریز، خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.