آزمایشگاه بیمارستان کودکان

نام آزمایشگاه: بیمارستان کودکان
مدیر:
  آدرس: تبریز، خیابان ششگلان - داش دربند
 تلفن تماس:
5229891-5

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.