آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی فارابی تبریز

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی تشریحی فارابی تبریز
مدیر: دکترمحمود شعاران
  آدرس: تبریز، تبریز- خ شریعتی-کوچه ارک ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
5566889

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.