آزمایشگاه بیمارستان عالی‌نسب

نام آزمایشگاه: بیمارستان عالی‌نسب
مدیر: محمدحسن ایزدخواه - فرهاد عرشی -کاظم فرقانی
  آدرس: تبریز، کوی ارم
 تلفن تماس:
25-3305915

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.