آزمایشگاه بیمارستان شمس

نام آزمایشگاه: بیمارستان شمس
مدیر: کاظم فرقانی
  آدرس: تبریز، تبریز خیابان شمس تبریزی نرسیده به چهارراه ملل متحد
 تلفن تماس:
2336302

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.