آزمایشگاه بیمارستان 29 بهمن

نام آزمایشگاه: بیمارستان 29 بهمن
مدیر:
  آدرس: تبریز، تبریز بلوار 29 بهمن بیمارستان 29 بهمن
 تلفن تماس:
3325559

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.