آزمایشگاه بیمارستان نور نجات

نام آزمایشگاه: بیمارستان نور نجات
مدیر: دکتر میر علی اکبر سید ابراهیم نزاد
  آدرس: تبریز، خیابان حافظ
 تلفن تماس:
3352753

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.