آزمایشگاه پاتولوژی کلینیک تخصصی دانشگاه

نام آزمایشگاه: پاتولوژی کلینیک تخصصی دانشگاه
مدیر:
  آدرس: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک تخصصی شماره (1)
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.