آزمایشگاه بیمارستان چشم علوی

نام آزمایشگاه: بیمارستان چشم علوی
مدیر:
  آدرس: تبریز، بلوار منجم
 تلفن تماس:
2863934-6

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.