آزمایشگاه بیمارستان شهید محلاتی

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهید محلاتی
مدیر: گلناز خورانی
  آدرس: تبریز، تبریز.خیابان راه آهن نرسیده به نصف راه.پشت قندوشکر
 تلفن تماس:
4440081-4

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.