آزمایشگاه بیمارستان 522 ارتش

نام آزمایشگاه: بیمارستان 522 ارتش
مدیر: دکتر بابک ربیعی-فروزان صالحی
  آدرس: تبریز، خیابان آزادی بالاتر از چهارراه طالقانی
 تلفن تماس:
5521375

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.